THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5672137
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4626521
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3144840
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126479
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3118874
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644062
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612232
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367384